Menu

Medlemskab

Indmeldelse af nye spillere (english below)

Har dit barn været til 2-3 fodboldtræninger og fundet ud af, at det bare er mega sjovt at spille fodbold? Så er det tid til at blive meldt ind i Fraugde Boldklub. Alle skal nemlig være meldt ind for at kunne træne og spille kamp. 

 

Men hvad betyder det at være medlem af Fraugde Boldklub? 

Ønsker man at spille fodbold i Fraugde, så betaler man kontingent 2 gange årligt. Første betaling er i maj måned og den næste er i september. 

  • Er dit barn fodboldspiller på U3-U5 holdet, så koster det 300 kr. hvert halve år. 
  • Er dit barn fodboldspiller på U6-U8 holdet, så koster det 350 kr. hvert halve år. 
  • Er dit barn fodboldspiller på U9-U10 holdet, så koster det 500 kr. hvert halve år. 
  • Er dit barn fodboldspiller på U12-U19 holdene, så koster det 550 kr. hvert halve år. 

I medlemskabet indgår fodboldtræning, kampe og stævner, årlige afslutninger, fælles aktiviteter, en masse nye venner og tonsvis af frisk luft. 

 

Hvordan melder jeg mit barn ind? 

Gå ind på vores hjemmeside: http://1397-fraugde-g-if.s1.umbraco.io 

I fanen vælger du medlemskab indmeldelse, hvorefter du vælger den årgang, som dit barn tilhører. Instruktionerne vil undervejs bede dig om at indtaste dine kortoplysninger. Vær opmærksom på, at den nuværende opkrævning er 0 kr., fordi den første opkrævningen først skal betales i maj. Opkrævningerne sker automatisk, men det er vigtigt, at du husker at ændre dine oplysninger, hvis du en dag får et nyt betalingskort. 

Vi ønsker dig mange gode sæsoner i Fraugde Boldklub. Player registration (English version)

Has your child been at 2-3 practices, then it is time to decide whether he/she wants to create a membership in Fraugde Boldklub. Everyone must be registered if they want to practice and play matches.

 

But what does it mean to be a member of Fraugde Boldklub?

If you want to play soccer in Fraugde Boldklub, you will pay a membership fee twice a year. The first payment takes place in May and the next in September.

  • If your child is going to play on the U3-U5 team, you will pay DKK 300 every six months.
  • If your child is going to play on the U6-U8 team, you will pay DKK 350 every six months.
  • If your child is going to play on the U9-U10 team, you will pay DKK 500 every six months.
  • If your child is going to play on the U12-U19 teams, you will pay DKK 550 every six months.

The membership includes soccer practice, matches and competitions, annual activities, a lot of new friends and tons of fresh air.

 

How do I register my child as a player?

Go to our website: http://1397-fraugde-g-if.s1.umbraco.io 

In the tab, select medlemskabindmeldelse, afterwards you select the year to which your child belongs. The instructions will ask you to enter your card information. Please note that the current charge is DKK 0, because the first payment takes place in May. The payments are made automatically, but it is important that you remember to change your card information, if you  get a new payment card.

 

We wish you many great seasons in Fraugde Boldklub.

Luk