Menu

Generalforsamling 2022

Fodboldudvalget indkalder til Generalforsamling onsdag den 16. februar 2022 kl. 19.00 i Fraugde Klubhus.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være i hænde senest den 2. februar 2022 til Trine Dræby Kottal på trine.kottal@gmail.com
Igen i år har vi stærkt brug for nye medlemmer, så har du en lille interesse for frivilligt arbejde, der giver meget på den lange bane, så skriv gerne til formanden og hør mere om de enkelte opgaver, der mangler hænder. 

Dagsordnen på mødet er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter
  • Kasserer: Jonathan Wiese (modtager ikke genvalg)
  • Ungdomsformand: Torben Nielsen (modtager genvalg)
  • Seniorformand: Mads Schmidt (modtager genvalg)
  • Medlem: Thomas Augustinus (modtager genvalg) 
  • Suppleant: Anders-Peter Grømmá (modtager genvalg)
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt

 

Vi byder på lidt at drikke og, hvis omstændighederne tillader det, noget at spise.

 

Vi glæder os til at se jer!